Service

SERVICES

 

 

 

Breathing Greenwalls


 

Speciaal voor scholen, woonkamers, ziekenhuizen, openbare ruimtes en kantoorgebouwen heeft NADA/Mosmuur de Breathing Wall ontwikkeld, een volautomatische verticale plantenwand met de meest luchtzuiverende planten uit ons assortiment.

 

 • Stress verlagend en warmte-regulerend
 • Werkt met standaard aardeplanten die lucht zuiveren
 • Modules zijn gemaakt van gerecycleerd plastic
 • Eenvoudig te monteren en installeren

 

 

  

           Biofilter Plants


 

Groot voordeel van planten die de lucht zuiveren is dat ze daarmee meteen kunnen helpen tegen klachten als hoofdpijn en droge ogen, maar ook luchtwegproblemen, duizeligheid en concentratieproblemen. Omdat ze de lucht én de concentratie verbeteren, kom je bepaalde soorten vaak tegen in kantoorruimtes.

 

 • Watercyclus van 4 weken, bijna geen onderhoud nodig
 • Groene blikvanger in uw interieur of kantoorruimte
 • Planten produceren zuurstof en nemen VOC's op
 • Enkele grote kamerplanten zijn voldoende

 

 

 

          Finnish Technology


 

Genano technologie is een doorontwikkeling van elektrostatische precipitatie (ESP). In de technologie worden deeltjes en gassen elektrisch geladen. De geladen deeltjes worden opgevangen; levende organismen - virussen,bacteriën, sporen van schimmels - worden gedood.

 

Verwijdert ook de meest schadelijke ultrafijne deeltjes

  erwijdert ook de meest schadelijke ultrafijne deeltjes
 • Geen dure membraan filters te vervangen
 • Laag energieverbruik - Zelf reinigend systeem
 • Technologie gaat veel verder dan klassieke ionisatie en HEPA
 • Verwijdert ook de meest schadelijke en ultrafijne stofdeeltjes

 

 

 

 

 

           Moswall 'Air'


 

Moswanden fungeren als een grote, groene spons. In het celweefsel van de planten (rendiermos of Cladonia stellaris) bevinden zich holle membranen en ruimten die VOC’s en jn stof opslaan.

 

 • Nooit onderhoud, licht of water nodig
 • Zeer hoge akoestische demping - resonantie remmer
 • Beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen
 • Ideaal voor een groen bedrijfsimago, logo of identity.

HIGH-END TECHNOLOGIE GENANO


 

 

GENANO TECHNOLOGIE

 

 

Genano technologie, vastgelegd in Europees patent EP1165241B1, is een doorontwikkeling van elektrostatische precipitatie (ESP).

In de technologie worden deeltjes en gassen elektrisch geladen. De geladen deeltjes worden opgevangen; levende organismen (virussen,bacteriën, sporen van schimmels...) worden gedood.

 

 

Het elektrisch veld wordt opgewekt door naaldvormige elektroden met een negatieve lading. Het ontwerp, de setting en de dimensionering van de elektroden en de sturing van de spanning creëren een corona wind die een extra versnelling geeft aan deeltjes en aerosolen, die zich in de lucht bevinden. Door deze versnelling kunnen – in tegenstelling tot traditionele ESP – grote volumes lucht wordengereinigd met een klein apparaat.

De versnelling is onafhankelijk van de grootte van de deeltjes, waardoor ook ultra fijne deeltjes met hoge efficiëntie worden verwijderd.

De geladen deeltjes worden opgevangen op de binnenwand van het toestel of via adsorptie op eenspeciale cartridge, afhankelijk van het apparaat.

 

Het elektrisch veld laadt ook gasmolekulen. Hierbij ontstaat een kleine hoeveelheid ozon. De lading en de ozon bevorderen de chemische reactie tussen gassen, waardoor diverse schadelijke gassen kunnen worden geneutraliseerd. De meeste gassen en de niet-gereageerde ozon worden daarna door een actieve kool filter – dat onderdeel uitmaakt van het Genano toestel - opgevangen.

 

De effecten van Genano technologie op NOx zijn nog in onderzoek. IRCEL heeft alleszins vastgesteld dat tot 40% van de NOx kan reageren tot

aerosolen (secondaire anorganische aerosolen): men kan verwachten dat Genano technologie deze verwijdert. Ook de levende planten die Mosmuur voorstelt kunnen een deel van de NOx verwijderen. Het elektrisch veld heeft typisch een potentiaalverschil van 15 – 30 kV, maar slechts een heel beperkte stroomsterkte. Het energieverbruik is dan ook zeer laag (max. 140 W). Het veld is hermetisch afgesloten en beveiligd tegen mogelijk contact. Uiteraard voldoen alle toestellen aan de Europese en Belgische veiligheidsnormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vast staat dat de kwaliteit van de binnenlucht vaak veel slechter is dan de buitenlucht. Het streven naar energiebesparing en het verversen van de vervuilde binnenlucht door minder vuile buitenlucht zijn twee dualiserende doelstellingen. Intelligente ventilatie en zuivering van de binnenlucht kunnen samen een goede oplossing bieden.

 

 

Diverse factoren dragen bij tot slechte luchtkwaliteit

 

 

De concentratie CO2 is vooral gelinkt aan menselijke aanwezigheid en kan enkel beheerst worden door ventilatie.

In publicaties en media is er veel aandacht voor NOx, waarschijnlijk omdat deze stof zeer eenvoudig te meten is (zie bv het project CurieuzeNeuze)

en zich uit in gemakkelijk vast te stellen lichamelijke klachten. NOx kan in hoge concentraties schade veroorzaken aan de luchtwegen.

 De voornaamste bron van NOx is transport, waardoor de vervuiling vaak zeer lokaal is. Er bestaat geen technologie om de NOx uit de lucht

te zuiveren. Positionering van de luchtinlaat en beleidsmaatregelen inzake mobiliteit zijn de belangrijkste preventieve acties.

In onze visie zijn (ultra) fijn stof en roet (met hierop geadsorbeerde koolwaterstoffen) een veel belangrijkere problematiek dan CO2 en NOx.

 

De effecten zijn trager, maar er is veel wetenschappelijk bewijs van de onomkeerbare negatieve effecten opde lichamelijke gezondheid en geestelijke ontwikkeling. Deze vaststelling geldt in versterkte mate voor jonge kinderen. Ultrafijn stof wordt ook méér en méér in verband gebracht met vervroegde sterfte, zodat hier gerust mag gesproken worden vaneen sluipmoordenaar.

 

NATUURLIJKE OPLOSSINGEN NADA


 

 

NADA / MOSMUUR - NATUUR EN TECHNOLOGIE

 

Het is algemeen geweten dat planten zuurstof produceren en verschillende schadelijke stoffen opnemen en afbreken. Het contact metde natuur in steden en binnnshuis wordt echter steeds kleiner, twerijl planten de meest eenvoudige lucht lters zijn en groen zorgtvoor een zeer groot welbehagen en confort gevoel. Omdat één plant in een klaslokaal weinig impact zal hebben, combineren we in onze verticale systemen een grote heoveeheid van verschillende planten met diverse eigenschappen, voor een zo groot en divers mogelijklterend oppervlak. De twee meest efficiente systemen geschikt voor deze school zijn de esthetische moswanden (reductie luchtverontreiiniging en felle akoestische werking) en de bio-wall of breating wall: een verticale tuin met een technisch kader en zeer minimaal onderhoud.

 

Werking bio-technologische symbiose

 

Tegenwoordig besteden we steeds meer aandacht aan het luchtdicht isoleren van woningen. Dat is goed voor het milieu én onze portemonnee want

we verstoken minder energie en verminderen de CO2 uitstoot. Het nadeel van de goed geïsoleerde woningen of kantoorgebouwen van tegenwoordig

is echter de verslechterde luchtkwaliteit in huis. Naast de warmte, kan namelijk ook de vervuilde en vochtige lucht geen kant meer op.

Onderzoek heeft uitgewezen dat planten die lucht zuiveren een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit in een gebouw, leef of werkomgeving.  

Ze zijn namelijk in staat om CO2 en andere slechte stoffen uit de lucht te zuiveren en om te zetten in gunstige stoffen.

 

Hoe filteren luchtzuiverende planten de lucht?

 

Een plant of mos heeft om te groeien een aantal stoffen nodig. Dat zijn onder andere CO2, stikstof, water en voedingsstoffen die via

de wortels worden opgenomen. In de bladeren van de plant zitten huidmondjes waardoor de plant kan ademen en slechte stoffen kan omzetten in goede. Zo kan hij CO2 uit de lucht opnemen en deze via een chemisch proces omzetten in zuurstof en suikers. Planten die de lucht zuiveren zijn dus ontzettend belangrijk voor ons leefmilieu aangezien zij de zuurstof leveren waar wij afhankelijk van zijn.Planten nemen naast CO2 nog heel wat andere stoffen op zoals benzeen, tolueen, aceton, ammonia, alcohol,...  Ze kunnen ook fijn stof deeltjes binden waardoor de concentratie jne stoffen in de lucht afneemt. Deze chemische stoffen worden in het interieur voornamelijk afgegeven door meubels, verf, toners, vloerbedekking, muurbedekking, sigarettenrook, luchtverfrissers, enz. Hoe meer planten, hoemeer zuivere lucht. Omdat binnenshuis de ruimte echter beperkt is, werken we met verticale plantenwanden of moswanden; voor een zo groot mogelijke groene oppervlakte en een efficiënte werking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe reduceren moswanden slechte stoffen in de lucht?

 

Moswanden fungeren als een grote, groene spons. In het celweefsel van de planten (rendiermos of Cladonia stellaris) bevinden zichholle membranen en ruimten die VOC’s en jn stof opslaan, dat wordt aangetrokken door de elektrostatische bio-polymeer coatingwaarmee de mossen in winterslaap worden gebracht. De moswand slaat dus enorme hoeveelheden op van slechte stoffen. In een geventileerde ruimte worden deze stoffen op natuurlijke wijze afgebroken en als positieve stoffen terug afgevoerd. Indien ventileren beperkt is of geen optie betreft en de lucht te fel vervuild blijkt, geraakt een moswand echter verzadigd en verminderd de positieve werking. Hoe groter de oppervlakte, hoe beter het resultaat. Het voordeel van een moswand is uiteraard ook de esthetische, geluiddempende en brandvertragende werking. Moswanden kunnen eveneens aan het plafond worden toegepast,

wat ten goede kan komen indien er een tekort is aan ruimte in de desbetreffende lokalen.

 

Luchtzuiverende werking van moswanden – reductiegraad en snelheid opname schadelijke stoffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As indicated by the data chart, over 60% of Ammonia, Acetaldehyde & Acetic Acid from tobacco smoke were removed 5 minutes into the test. According to the Japan Electrical Manufactures Association standard, the air cleaner quali es as having a deodorizing performance if over 50%of odors are removed within 30 minutes of test started. The evaluation of this test result based on air cleaner performance concludes that the deodorizing performance results of reindeer moss / Cladonia Stellaris shows over 88% removal rate within 30 minutes.” (Tested by : JEM_Japan Electrical Manufacturers Association)

 

 

Zijn planten of moswanden die de lucht zuiveren voldoende?

 

Hoewel planten en moswanden een bewezen luchtzuiverend effect hebben, is uit verschillende onderzoeken gebleken dat dit effect in de praktijk nog aangevuld en versterkt kan worden met de technologische methodes zoals luchtzuivering. Luchtzuiverende planten en absorberende mosmuren zijn onder normale omstandigheden dus dé ideale oplossing om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren. Ook is bewezen dat ze enorm bijdragen aan het comfort gevoel, ons welbehagen en onze productiviteit. We associëren natuur namelijk met zuivere lucht.

 

Het belang van ventilatie of luchtzuivering in combinatie met natuur

 

De binnenlucht in huis is vaak vuiler dan de buitenlucht. Heel wat luchtvervuiling komt dan ook van binnen in de woning, bijvoorbeeld

van schoonmaak producten, huishoudelijke apparaten, verf, stoffen uit bouwmaterialen,... Werken aan een gezonde binnenlucht is dus zeer belangrijk.

Hoewel zuiverende planten en absorberende moswanden daar behoorlijk aan kunnen bijdragen is dat niet voldoende voor gezonde lucht in zeer vervuilde situaties. Voor een goede luchtkwaliteit in huis is meer nodig. De meest effectieve luchtzuiveringsmethode blijft nog steeds ventileren

en actief zuiveren, in combinatie met de positieve impact van groen en natuur op ons psychologisch welbehagen.

 

 

 

 

NATURE + TECHNOLOGY


Methode en werking van een ‘Breathing Wall’

 

Door te kijken welke planten het meest effectief de lucht zuiveren, zijn er slechts een aantal planten nodig om de luchtkwaliteit in een klas te verbeteren. Speciaal voor scholen en kantoorgebouwen heeft NADA/Mosmuur een Breathing Wall ontwikkeld, een volautomatische plantenwand met de meest effectief luchtzuiverende planten uit ons assortiment. Daarnaast bieden we losstaande luchtzuiveren- de planten aan die zelfstandig kunnen zorgen voor zo’n 30 m2 clean air en daarnaast heel gemakkelijk zijn in de omgang en verzorging, waardoor ideaal voor kantoren of scholen.

 

Aangezien in een lokaal veel werknemers of bewonders zich in een relatief kleine ruimte bevinden, zijn per lokaal (64 m2/160 m3 en 25 personen) twee van deze stand-alone plantenbakken nodig om de luchtkwaliteit in een ruimte te verbeteren, of een breathing wall van 3,8 vierkante meter om deze lucht ook nog eens werkelijk te zuiveren en het binnenklimaat te reguleren. De planten die we in deze systemen gebruiken zijn wetenschappelijk getest op hun luchtzuiverende kwaliteiten.

 

Het systeem van een verticale ‘breathing wall’ of groene wand

 

Onze groene muren absorberen geluid en zijn een echte eyecatcher voor uw gebouw. Er kan een keuze gemaakt worden uit een groot assortiment interieurplanten, voor scholen adviseren we onze breathing wall systemen met luchtzuiverende planten. Onze verticale wanden beschikken over een uniek irrigatiesysteem dat regelmatig onderhoud overbodig maakt. Als het juiste licht aanwezig is kan iedere plant groeien in deze levende groen muur. Het systeem bestaat uit wandpanelen in diverse formaten die tegen een bestaande wand of draagconstructie worden vastgezet. In deze panelen worden de planten tray’s of cassettes gemonteerd waarin de planten worden vastgezet. Elke tray heeft een waterbassin en is verbonden met onder-

of bovenliggende tray, zodat vers water van boven tot beneden kan doorvloeien. Onderaan of achter de wand is een waterreservoir aanwezig met voldoende inhoud om de planten te bemesten en bevloeien. Afhankelijk van het formaat wordt het water doorheen het systeem gepompt, het water wordt door de wortels van deplanten gefilterd bij deze doortocht en komt zuiver terug aan in het bassin. Extra voedingsstoffen kunnen in het water worden toegevoegd of door middel van vissen of dieren worden opgevangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van dit systeem

 

 • Werkt met standaard aardeplanten in hun originele pot die men overal kan vinden
 • Stress verlagend en warmte-regulerend: planten houden warmte vast in de winter en koelen het binnenklimaat in de zomer
 • Modules zijn gemaakt van gerecycleerd plastic en dus 100% ecologischTechniek en ltratie bestaan uit eenvoudige, standaard toestellen beschikbaar in elke doe-het-zelf zaak, dus eenvoudig te monteren en onderhouden zonder enige kennis
 • Het eenvoudigst te installeren en te demonteren
 • Het makkelijkst te planten en te veranderen
 • Het makkelijkste te onderhouden
 • 4 weken watercyclus, ideal gedurende vakanties of sluitingsperiode

 

 

De luchtzuiverende beplanting

 

 

Elke kamerplant produceert zuurstof, maar niet alle kamerplanten hebben een luchtzuiverende werking. Er is echter een groep kamerplanten waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze bijdragen aan een schonere lucht in huis. Deze planten nemen via hun bladeren schadelijke stoffen op uit de lucht. Vervolgens worden deze stoffen in de plant of de wortel opgeslagen en afgebroken.

 

In de bekende Clean Air study onderzocht NASA de beste manieren om de lucht in een ruimtestation te lteren. Zo ontdekten de onderzoekers dat een aantal planten onder andere de chemicaliën benzeen, tricholoorethyleen en formaldehyde uit de lucht kunnen halen. Benzeen en trichloorethyleen zijn oplosmiddelen die in verschillende materialen voorkomen. Formaldehyde, een bekende hoofdpijnveroorzaker, is een gas dat bij de productie van leer

of tapijt wordt gebruikt en dat vrijwel in elk binnenklimaat voorkomt. Er werd onderzoek gedaan naar de natuurlijke luchtzuiverende werking van een aantal (kamer)planten. Ze testten of deze planten voor een gezonder binnenklimaat konden zorgen om zo het ‘Sick Building Syndroom’ (SBS) te voorkomen. De focus lag vooral op goed geïsoleerde huizen en scholen, maar heeft natuurlijk effect op elk binnenklimaat.

 

De giftige stoffen die de planten moesten verwijderen uit de lucht waren benzeen, trichloorethyleen en formaldehyde, veelvoorkomende giftige stoffen binnenshuis. Het onderzoek van NASA resulteerde in acht tabellen met planten, en de mate waarin deze planten eerdergenoemde giftige stoffen uit de lucht verwijderen. Uit de resultaten is te zien dat alle planten de giftige stoffen zuiveren, maar sommige planten doen dat beter dan andere.

Het zijn deze planten die we selecteerden voor onze vertical walls. Ook de te zuiveren giftige stoffen spelen een belangrijke rol bij de selectie.

 

 

Verbeterde concentratie

 

 

Groot voordeel van planten die de lucht zuiveren is dat ze daarmee meteen kunnen helpen tegen klachten als hoofdpijn en droge ogen,

maar ook luchtwegproblemen, duizeligheid en concentratieproblemen. Omdat ze de lucht én de concentratie verbeteren, kom je bepaalde soorten

vaak tegenin kantoorruimtes.

 

Onze breathing wall bestaat uit een combinatie van deze planten die het meest effectief zuiveren:

 

 

Klimop (Hedera helix)

Marginata (Dracaena marginata)

Spathiphyllum “Mauna Lao”

Dracaena deremensis “Warneckei”

Bamboo palm (Chamaedorea seifrizii)

Dracaena massangeana

Dracaena Janet Craig (Dracaena deremensis)

Chrysanthemum Morifolium

Aglaonema crispum

Philodendron oxycardium

Philodendron domesticum

Chlorophytum elatum

Scindapsus aureus

Philodendron bipinnatidum

 

 

Voor kantoorgebouwen adviseren we volgende planten omwille van hun specieke werking op jn stof, CO2 en NOx:

 

ATMOSSFAIR


 

Een partnership tussen NADA -Mosmuur en Genano met als doel het groen comfortgevoel te vergroten en het binnenklimaat te zuiveren door een perfecte combinatie tussen natuur

en technologische high-end luchtzuiveraars. 

CONTACT US


Shop NADA - Mosmuur

Lange Koepoortstraat 12

2000 Antwerpen

Showroom - The Beacon

Sint-Pietersvliet 7

2000 Antwerpen

+32(0)3 501.51.15

OPENING HOURS


 

Bezoek aan onze showroom enkel mogelijk op afspraak.

Vraag een bezoek ter plaatse aan door een van onze vertegenwoordigers.

Dinsdag - Vrijdag: 11:00 to 18:00

Zaterdag: 10:30 to 18:30

Sunday: enkel op afspraak

Maandag: enkel op afspraak

© Copyright Atmossfair 2018 - Genano / Mosmuur. All Rights Reserved.